Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоНовини 2023/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.03.2023 - Експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в Кръгла маса на тема "Инициативата БИОИЙСТ - двигател за напредъка на биоикономиката на България" и ХXV-та Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

На 21 март 2023 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум, зала Нютън се  проведе кръгла маса на тема „Инициативата БИОИЙСТ - двигател за напредъка на биоикономиката на България”, организирана от Селскостопанска академия. Координаторът на екипа от Изпълнителна агенция по горите по проект “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” - CEE2ACT взе участие в Кръглата маса. Правителствената Инициатива БИОИЙСТ, включваща 11 страни от Централна и Източна Европа, е създадена през 2016 г., за да подкрепи регионалното развитие на основана на знанието биоикономика. Под егидата на Инициативата и с участието на екип от Селскостопанска академия се реализира проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа: BIOEASTsUP“, финансиран по  Програма „Хоризонт 2020”. В рамките на проекта, екип от ССА е разработил Стратегическа програма за научни изследвания и иновации, основана на приоритетите в областта на биоикономиката на държавите от Централна и Източна Европа, Концепция за развитие на перспективните сектори на биоикономиката и Проект на Стратегия за развитието на биоикономиката в България. По време на участието си в Кръглата маса, д-р Л. Тричков поясни на участниците задължителните ред и условия за разработване на национален стратегически документ и отговори на поставени въпроси.

Експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в XXV-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” на ЛТУ в Лесотехнически университет и УОГС „Георги Аврамов“, проведена в периода от 24.03.2023 г. до 26.03.2023 г. По време на конференцията представителите на ИАГ, част от екипа за управление и изпълнение на проект  “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” - CEE2ACT направиха презентация на тема „Необходимост, възможности и мерки за изготвянето на национална стратегия за  биоикономиката в България“.

Участието в двете събития е част от концепцията за развитие на биоикономиката в България и част от необходимите стъпки на ИАГ, като партньор в Консорциум от 17 държави за изпълнение на Работни пакети 5 и 7 по проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"- CEE2ACT, по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

Повече информация за проект CEE2ACT може да намерите на следните линкове: https://www.cee2act.eu и в „Туитър“: https://twitter.com/CEE2ACT.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност