Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоНовини - 2023/11

РДГ Шумен | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

06.11.2023 Материали от първи национален семинар по проект CEE2ACT
Дата и място на провеждане на националния семинар по проекта и втора работна среща на РГ по биоикономика: 12-13.10.2023 г., УОГС "Г. Аврамов" - Юндола