Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

НачалоНовини - 2023/3

РДГ Шумен | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

01.03.2023 План за комуникация, разпространение и използване
Проект CEE2ACT Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика”