РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 04.04.2016

Длъжност: Главен експерт - системен администратор
Звено: РДГ Шумен

Разработва, инсталира, конфигурира системен и приложен софтуер. Изгражда, поддържа и управлява инфраструктурата на локалната мрежа на РДГ. Поддържа в изправност хардуера.

Материали