РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 04.04.2016

Длъжност: Главен експерт - опазване на горите
Звено: РДГ Шумен

Управление, контрол и координация на дейностите по опазване на горските територии в териториалния обхват на РДГ Шумен.

Материали