Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност:

Длъжност: младши експерт "Опазване на горските територии"
Звено: РДГ Шумен

Обявление за 1 бройка младши експерт "Опазване на горските територии"

Материали