Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност:

Длъжност: Главен експрерт "Горска Икономика"
Звено: РДГ Шумен

1 щатна бройка Главен експрерт "Горска Икономика" в Дирекция "Горско стопанство" на РДГ - Шумен

Материали