Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност:

Длъжност: „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Шумен

„Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция Горско стопанство“, Специализирана администрация в Регионална  дирекция по горите - Шумен, звено „Шумен“

Материали