Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 15.01.2021

Длъжност: Главен експерт - промени в горските територии
Звено: РДГ Шумен

Главен експерт - промени в горските територии - осъществява контрол по прилагането на Закона за горите

Материали