Начало

РДГ Шумен

   РДГ – Шумен носи името на град Шумен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Шумен се намира в източната част на Северна България като граничи на север с РДГ – Русе, на изток с РДГ – Варна, на юг с РДГ – Бургас и РДГ – Сливен и на запад с РДГ – Велико Търново.
   Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Шумен стопанисва горския фонд на територията на областите Шумен и Търговище с прилежащите им общини: Попово, Опака, Търговище, Велики Преслав, гара Хитрино, Шумен, Венец, Каолиново, Никола Козлево, Нови Пазар, Каспичан, Антоново, Омуртаг, Върбица и Смядово.

 

На 1 април 2017 година от 10.30 часа на паркинга до Летния информационен център на ПП „Шуменско плато“ за втора поредна година ще стартира Националната инициатива „Лесовъд за един ден“. Гости на  инициатива ще бъдат областният управител на област Шумен Валентин Александров и екипът му, кметът на община Шумен Любомир Христов и екипът му, директорът на ОД на МВР Шумен Старши комисар Ялчън Расим, началникът на РУ Илиян Николов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Иванов, експерти от РИОСВ, както и много граждани. След официалното откриване и  артистично-музикалната програма, ще се проведат лесовъдски игри с деца на различна възраст, засаждане на дръвчета, представяне пред обществеността на дейностите, които извършват горските служители. Очаква се в игрите да се включат около 200 деца на възраст от 5 до 18 години. Всички те ще получат тениски с мотото на тазгодишната Седмица на гората „Гората е живот!“. По време на Националната инициатива „Лесовъд за един ден“ в Шумен ще бъдат раздадени 150 дръвчета от видовете сребрист смърч, корейска ела и калина. Организатори на проявата са  СИДП, ДГС – Шумен, РДГ - Шумен, ПП „Шуменско плато“ и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“.

 Заповядайте на празника! Очакваме Ви!

 


Апел!

Уважаеми съграждани,

 

от месец сме свидетели на изключително висока пожароопасна обстановка в страната, породена от трайно засушаване. Високите температури и липсата на валежи доведоха до избухване на пожари и бързото им разпространяване на големи площи на територията на цялата страна. На фона на тази обстановка, към настоящия момент,  РДГ Шумен отчита на своята територия само 2 възникнали пожара в горски територии, на ограничени площи и без нанесени щети по дървесната растителност като резултат от бързата реакция на службите за Пожарна и аварийна безопасност и служителите по горите.

Статистиката сочи, че 80-90% от възникналите пожари в страната са предизвикани  от човешка небрежност или неспазване изискванията при боравене с огън.

       РДГ Шумен призовава жителите на гр.  Шумен при провеждането на пикници и  посещения на територията на ДПП „Шуменско плато“, както и на други места за отдих, с цел недопускане  на пожари при паленето на огън, да  използват определените и обозначени за целта места.  Апелираме за по-голяма бдителност и отговорност да не се оставя незагасен огън при напускане на местата.

 РДГ Шумен призовава земеделските производители да не палят огън в териториите в които извършват дейност, както и да се въздържат от палене на стърнища.

 Обръщаме се към гражданите  на  Шумен да спазват правилата за противопожарна безопасност и да бъдат бдителни, като веднага сигнализират при поява на пожар. Нека опазването на   горите и горската растителност бъде наш основен  приоритет през горещия летен сезон.

 

 

 РДГ ШУМЕН

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Дежурен телефон за сигнали от собственици или ползватели на обекти по чл. 206 от Закона за горите регистрирани в териториалния обхват на РДГ Шумен:

087 771 91 12

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995