Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2017/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.09.2017 - Международен ден на лешоядите в ПП „Врачански Балкан“

На 2.09.2017 г. по случай Международния ден на лешоядите бе проведена познавателна екскурзия за наблюдение на белоглавите лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“. В екскурзията се включиха експерти от парка и туристи, които с помощта на бинокли и наблюдателна тръба имаха шанса да наблюдават  20 белоглави лешояда в района на адаптационната волиера и площадката за подхранване над село Долно Озирово.

По време на прехода  посетителите се запознаха с любопитни факти за начина на хранене и гнездене при лешоядите, както и с негативните фактори за тяхното оцеляване.

Благодарение на усилията, които се полагат през последните 15 години в Природен парк  „Врачански Балкан“ от Дирекцията на парка, Дружество за защита на хищните птици,  СНЦ „Зелени Балкани“, Фонд за дивата флора и фауна, популацията на белоглавите лешояди беше възстановена и към момента тя наброява 50 птици. При проведени наблюдения през началото на месец август тази година бяха установени общо 13 двойки, от които 8 двойки успешно отгледаха по едно малко.

През последните три години нараства броя на успешно гнездящите двойки в района: през 2015 г. 1 двойка.; 2016 г.- 4 двойки.; 2017 г.- 8 двойки. В момента се наблюдават и новосформиращи се двойки белоглави лешояди, което дава надежда за продължаване  на възходящата тенденция при гнезденето на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност