Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2017/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.09.2017 - Покана за обществено обсъждане

Oбществено обсъждане  на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост на част от територията  на ТП „ДГС Самоков”, участък „Боровец”, Община Самоков

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност