Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2020/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.06.2020 - Нарушения в сечища край Говедарци, разкри проверка на РДГ София

Редица нарушения в обекти за дърводобив, констатира проверка на горски служители на територията на Държавно горско стопанство - Самоков в землищата на с. Говедарци и с. Белчин. Извършена е инспекция на 16 действащи сечища, от които девет в държавна горска територия, пет в общинска  и две сечища в частни гори. 

Проверките са извършени от горски инспектори при Регионална дирекция по горите – София, както и съвместно с Югозападно държавно предприятие – гр. Благоевград за държавните горски територии. Проверката в имот частна собственост е извършена съвместно със служители на РУ Самоков.

При една от извършените проверки в обекти за добив на дървесина в държавни горски територии е констатирана сеч в два съседни подотдела, за които няма издадени позволителни за сеч. Отсечени са 26 дървета от смърч  и бял бор с общо количество 56 куб.м. 

Освен незаконната сеч, в два от подотделите проверяващите са установили, че съществуващите извозни пътища не са отразени коректно в технологичния план. За всички констатирани пропуски и нарушения са дадени препоръки и срокове за тяхното отстраняване.

В общинските горски територии проверяващите са открили, че съществуващи извозни пътища не са отразени в технологичния план и информационната система на ИАГ. Установени са още и сечища, които не се почистват своевременно с извеждане на сечта, съгласно изискванията на нормативната уредба.

За всички констатирани пропуски и нарушения са дадени препоръки и срокове за тяхното отстраняване.

Незаконна дървесина и мобилна машина за преработване на дървесина са открити в частен имот при извършената проверка от горски инспектори при РДГ – София, съвместно със служители на РУ Самоков в село Говедарци. На мястото е открита фасонирана и обла иглолистна бялборова дървесина. Дървесината не е маркирана  и не е представен превозен билет, доказващ законния и произход.. Съставени са 4 акта за нарушение на Закона за горите. Дървесината е задържана в двора на ДГС - Самоков.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност