Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини 2023/04Новина

РДГ Шумен | Новини

27.04.2023 - Заповед на директора на РДГ Шумен за спиране на транспорта на дървесина с камион T1575AK

На основание чл. 253, ал. 3, т. 3 от Закона за горите, спирам товаро – разтоварни и транспортни дейности свързани с транспорта на дървесина от временни складове в горските територии до тир - станция, както и  от-тир – станция до краен получател, издаването на превозни билети за транспорт на дървесина добита от горски и земеделски територии, осъществявани с товарен автомобил с  рег. № Т1575АК до предоставяне на документите изискуеми съгласно чл. 148, ал.12 от Закона за горите и чл. 14б, ал.3 и ал.4 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност