Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2017/09

РДГ Шумен | Новини

07.09.2017 Предписание за провеждане на санитарни сечи
Предписание за провеждане на санитарни сечи по инициатива на РДГ и ЛЗС