Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2022/5

РДГ Шумен | Новини

03.05.2022 Горски служители от РДГ Велико Търново разкриха незаконна сеч на 250 дървета в частни гори в землището на с. Столът, общ. Севлиево
Предстои предприемане на законосъобразни действия по санкциониране на виновните лица