Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоНовини - 2022/7

РДГ Шумен | Новини

19.07.2022 Заместник-министър Валентин Чамбов и лесовъди от България се запознаха с практиките за устойчиво стопанисване на горите в Германия
Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов и негови колеги се запознаха с практиките за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите по време на посещение в Германия. От българска страна участваха още инж. Филип Ковашки, и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, експерти от Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите и държавните предприятия.