Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Шумен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Младен Манев
Телефон: 054800464
Факс: 054800464
Електронна поща: dlshumen@nug.bg
Адрес: гр. Шумен, ПK 9700, ул. Петра 1, ет. 5

Интернет страница: www.shumen.iag.bg

ДГС "Шумен" носи името на селището, в което се намира седалището на неговото административно управление. Според горско-стопанското деление на страната, стопанството се числи към РДГ - Шумен. На север ДГС "Шумен" граничи с ДЛС "Паламара", на изток с ДГС "Нови Пазар", на югоизток с ДГС "Провадия", на юг с ДГС "Смядово", на югозапад с ДГС "Велики Преслав", на запад с ДГС "Търговище" и на северозапад с ДГС "Разград".
Разположено е в Североизточна България, Ш…
Лесоустройствен план