Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Черни Лом

Контакт със звеното:
Директор: инж. Георги Георгиев
Телефон: 060822047
Факс: 060824105
Електронна поща: ddspopovo@nug.bg
Адрес: гр. Попово, ПK 7800, бул. Михаил Маджаров № 68

Интернет страница: www.cherni_lom.iag.bg

ДЛС “Черни Лом” - гр. Попово е получила името си от едноименната река, която е основна хидрографска артерия с регионално значение, разполовяваща станцията в посока северозапад-югоизток. Територията, която обхваща ДЛС “Черни Лом”, е разположена в Шуменска област и граничи със следните държавни лесничейства: на север ДГС “Бяла” и ДГС “Разград”, на изток ДГС “Разград” и ДГС “Търговище”, на юг ДГС…
Лесоустройствен план