Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Омуртаг

Контакт със звеното:
Директор: инж. Ивелин Тодоров
Телефон: 06052154
Факс: 06053581
Електронна поща: dlomurtag@nug.bg
Адрес: гр. Омуртаг, ПK 7900, ул. Раковски № 21

Интернет страница: www.omurtag.iag.bg

ДГС “Омуртаг” е получило името си от град Омуртаг, който е общински център. На север граничи с ДЛС “Черни Лом”, на североизток с ДГС “Търговище”, на изток и югоизток с ДГС “Върбица”, на юг с ДГС “Тича” и ДГС “Кипилово” и на запад с ДГС “Елена” и ДГС “Горна Оряховица”.
ДГС “Омуртаг” се намира в Шуменска област и обхваща изцяло територията на две общини:<…
Лесоустройствен план