Уведомления за открити процедури за разглеждане на Горскостопаски програми и заповеди за приключени такива в РДГ Шумен - http://109.104.223.180/rugsys/uz/index.html

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Търговище

Контакт със звеното:
Директор: инж. Васил Василев
Телефон: 060164850
Факс: 060164850
Електронна поща: dltargovishte@nug.bg
Адрес: гр.Търговище, ПK 7700, ул. Цар Освободител № 22

Интернет страница: www.targovishte.iag.bg

ДГС “Търговище” носи името на едноименния град, в който се намира административното му седалище. Територията на горското стопанство се намира в Североизточна България, в североизточната част на област Търговище. Горите му са разположени в радиус до 20 км около град Търговище. На север граничи с ДГС “Разград” и работни земи, на североизток и част от изток с ДГС “Шумен” и работни земи, на изток и югоизток с ДЛС “Пр…
Лесоустройствен план